Tin tức - Sự kiện Hoạt động của địa phương

Trà Vinh: Sở Tư pháp và Sở giáo dục và đào tạo chung tay trợ giúp pháp lý cho trẻ em

Thứ tư, 24/04/2013 - 10:46 AM

Ngày 25/02/2013, Sở Tư pháp và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh đã tiến hành ký kết Kế hoạch liên tịch số 218/KHLT.STP- SGD&ĐT về việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho trẻ em trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Nhằm bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý (TGPL) của trẻ em được tổ chức thực hiện trong thực tiễn, đồng thời nâng cao nhận thức của trẻ em và các đối tượng có liên quan về các quyền của trẻ em, góp phần tăng cường hiệu quả giáo dục, phục hồi nhân phẩm đối với trẻ em vi phạm pháp luật, ngăn ngừa tội phạm xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, ngày 25/02/2013, Sở Tư pháp và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh đã tiến hành ký kết Kế hoạch liên tịch số 218/KHLT.STP- SGD&ĐT về việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho trẻ em trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

          Việc ký kết Kế hoạch liên tịch này nhằm mục đích xây dựng cơ chế phối hợp giữa ngành Giáo dục và ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác TGPL đối với trẻ em. Do đây là một dạng đối tượng đặc thù vì trẻ em nói chung và học sinh nói riêng là lứa tuổi chưa có sự phát triển toàn diện về cả sinh lý, tâm lý và nhận thức, là lứa tuổi đang trong quá trình phát triển để hoàn thiện nên trong nhiều trường hợp, các em không thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi cần thiết.

          Để triển khai Kế hoạch liên tịch đạt kết quả tốt nhất, cần có sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo cho các Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm và các cơ quan đoàn thể liên quan đến quyền của trẻ em để tổ chức TGPL lưu động, thông qua đó góp phần tuyên truyền pháp luật về quyền của trẻ em. Đồng thời, hướng dẫn trẻ em hoặc người đại diện hợp pháp của trẻ em liên hệ đến Trung tâm TGPL nhà nước, Chi nhánh của Trung tâm để yêu cầu TGPL miễn phí khi có nhu cầu.

          Sở Tư pháp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ TGPL; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động TGPL của địa phương theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc nghiên cứu biên soạn, in ấn và cấp phát miễn phí tờ rơi, tờ gấp pháp luật có liên quan đến trẻ em … để nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về quyền trẻ em nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em; chủ động tiếp cận, tiếp nhận và thực hiện TGPL cho trẻ em thông qua việc phối hợp với nhà trường. Đồng thời phối hợp với nhà trường tổ chức TGPL lưu động để thực hiện tư vấn pháp luật, góp phần từng bước nâng cao kiến thức pháp luật cho giáo viên và học sinh trong nhà trường và chịu trách nhiệm niêm yết bảng thông tin và hộp tin TGPL tại cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường./.

 Trần Thanh Thảo

 Trung tâm TGPL NN tỉnh Trà Vinh

 

           

 

 

Người được TGPL

Thủ tục TGPL

Hỏi đáp pháp luật

Gửi tin bài

Quảng cáo phai 3

Quảng cáo phải 1

Quảng cáo phải 2