Tin tức - Sự kiện Hoạt động của địa phương

Quảng Nam: Kết quả kiểm tra liên ngành công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng

Thứ tư, 07/12/2011 - 12:00 AM

Nhằm đánh giá kết quả thực tế triển khai thực hiện Thông tư 10 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, xây dựng phương hướng hoạt động có hiệu quả trong thời gian đến. Vừa qua, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong tố tụng (thường trực là Sở Tư pháp tỉnh) đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các thành viên và Tổ giúp việc của Hội đồng: Trung tâm TGPLNN tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Trong những năm qua, cùng với các chính sách phát triển kinh tế - văn hoá trong tỉnh, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) luôn được các cơ quan, Ban, ngành và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhìn chung, sau 4 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, VKSNDTC, TANDTC về hướng dẫn áp dụng một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng, có thể nhận thấy rằng hoạt động TGPL đã được sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh trong quá trình thực hiện TGPL cho người được TGPL trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả rất đáng khen ngợi.


Nhằm đánh giá kết quả thực tế triển khai thực hiện Thông tư 10 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, xây dựng phương hướng hoạt động có hiệu quả trong thời gian đến. Vừa qua, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong tố tụng (thường trực là Sở Tư pháp tỉnh) đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các thành viên và Tổ giúp việc của Hội đồng: Trung tâm TGPLNN tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tài chính tiến hành kiểm tra thực tế, toàn diện việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, VKSNDTC, TANDTC về hướng dẫn áp dụng một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng tại các cơ quan tố tụng của 07 huyện, thành phố trong tỉnh: TP. Hội An, TP.Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn.


Qua kiểm tra kết quả thực hiện từ 01/12/2007 đến nay cho thấy, hầu hết các cơ quan tiến hành tố tụng ở các huyện, thành phố đều triển khai, thực hiện tốt các nội dung quy định trong Thông tư liên tịch số 10 theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Các cơ quan tiến hành tố tụng được kiểm tra cũng đã niêm yết, công khai Bảng thông tin về TGPL tại địa điểm tiếp dân ở trụ sở cơ quan mình, mẫu đơn yêu cầu TGPL và tài liệu pháp luật có liên quan về TGPL tại các địa điểm tiếp dân và chủ động yêu cầu Trung tâm phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về TGPL để người dân được biết về hoạt động TGPL, ngoài ra còn chủ động yêu cầu Trung tâm cử Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng để đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL. Các cơ quan tố tụng sau khi được Thường trực Hội đồng là Sở Tư pháp tỉnh tổ chức tập huấn nội dung Luật TGPL, Thông tư 10, đã chủ động tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt nội dung cơ bản của Luật TGPL, Thông tư số 10 và các nội dung liên quan đến quy chế phối hợp liên ngành cho đội ngũ Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, Điều tra viên, Kiểm sát viên, thẩm phán, cán bộ quản lý tạm giữ, tạm giam... trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả trong 04 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng và Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã phối hợp có hiệu quả trong việc cấp Giấy chứng nhận bào chữa, cử Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý tham gia đại diện, bào chữa cho gần 500 vụ việc, chủ yếu về hình sự, dân sự để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có yêu cầu TGPL... Đặc biệt, Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh đã tổ chức được 18 đợt Hội nghị: Tập huấn Thông tư số 10 cho 700 đại biểu là thành viên Hội đồng phối hợp - đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng đến từ huyện đến tỉnh; bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý cho các thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ được nhận kinh phí từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và chuyên viên, cộng tác viên TGPL với số lượng 500 người tham dự. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý tập trung: khả năng tư vấn pháp luật, các nội dung pháp luật quy định về TGPL, đất đai, dân sự, người có công với cách mạng và các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, Chương trình 135 giai đoạn II.


Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL đã cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đối tượng theo đúng quy định của Luật TGPL. Đặc biệt, trong những năm qua, Trung tâm TGPL tỉnh chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết, có điều kiện tiếp cận chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước ta, trong đó đã tiến hành đặt gần 300 bảng thông tin về TGPL tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn toàn tỉnh, in 18.000 mẫu đơn đề nghị TGPL và 60.000 tờ gấp pháp luật để cho các cơ quan tiến hành tố tụng và nhân dân thực hiện việc yêu cầu TGPL. Có thể nhận thấy rằng, việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên trong quá trình điều tra các vụ án đã góp phần nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động điều tra, xử lý tội phạm của cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân theo đúng các quy định của pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp oan, sai, góp phần bảo vệ được các quyền, lợi ích chính đáng của những người được TGPL.


Qua kiểm tra nhận thấy hoạt động TGPL trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt, công tác phối hợp liên ngành thực sự hoạt động có hiệu quả, hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong tố tụng đã dần đi vào nền nếp đã góp phần quan trong trong việc bảo vệ quyền và lợi ích cho các đối tượng được chính sách TGPL của Nhà nước. Từ những kết quả đó, thời gian tới, với sự tích cực hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng từ tỉnh đến huyện sẽ phối hợp ngày càng tốt hơn, chặt chẽ hơn với Trung tâm TGPL để giải quyết nhiều vụ tranh chấp mâu thuẫn, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là các huyện miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh, bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng được hưởng chính sách TGPL miễn phí./.

 

Phan Văn Tâm
Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Nam

Người được TGPL

Thủ tục TGPL

Hỏi đáp pháp luật

Gửi tin bài

Quảng cáo phai 3

Quảng cáo phải 1

Quảng cáo phải 2