Tin tức - Sự kiện Hoạt động của cục TGPL

Họp tổng kết công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Thứ năm, 02/02/2012 - 12:00 AM

Ngày 09/01/2012, Hội đồng phối hợp liên ngành (HĐPHLN) về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2011 đã họp tổng kết năm 2011 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐPHLN về trợ giúp pháp lý đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp Liên ngành về trợ giúp pháp lý năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012. Trong dự thảo báo cáo đã nêu lên kết quả hoạt động phối hợp, nhận xét đánh giá của các cơ quan tố tụng, về kinh phí hoạt động của Hội đồng trong năm; đồng thời Trung tâm trợ giúp pháp lý cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế và những đề xuất, kiến nghị để các thành viên Hội đồng đóng góp, trao đổi ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục trong năm tới. Chủ tịch HĐPHLN đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích tốt về phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2011.

 

Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2012. Theo đó, trong năm 2012, Hội đồng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện trợ giúp pháp lý, các cơ quan tố tụng thường xuyên phản hồi chất lượng tham gia tố tụng của Luật sự- Cộng tác viên, Trợ giúp viên pháp lý nhằm phản ánh kịp thời về kết quả, ngày càng nâng cao chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.

 

                                                                                        Nhật Ty

Người được TGPL

Thủ tục TGPL

Hỏi đáp pháp luật

Gửi tin bài

Quảng cáo phai 3

Quảng cáo phải 1

Quảng cáo phải 2