Tin tức - Sự kiện Hoạt động của cục TGPL

Đoàn kiểm tra liên ngành về việc thực hiện Thông tư 10 ở khu vực phía Nam

Thứ sáu, 30/09/2011 - 12:00 AM

Thực hiện Kế hoạch số 3891/BTP-HĐPH ngày 05/7/2011 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương, ngày 06/9/2011 Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng để kiểm tra kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 10 tại Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang từ ngày 18/9 – 24/9/2011.

thu-1-png-30092011022936-U1.png

 

Đoàn kiểm tra do Bà Tạ Thị Minh Ly – Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ tư pháp, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở trung ương làm trưởng đoàn; thành viên gồm: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Tài chính; Ông Mai Quang Hùng – Thẩm tra viên, Viện Khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao; Ông Đào Anh Tới – Vụ pháp chế, Bộ Công an; Bà Vũ Thị Thu – Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp.


1. Mục đích cụ thể


- Đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các địa phương theo các nội dung phối hợp được quy định tại Thông tư liên tịch số 10 và Kế hoạch hoạt động của liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2011, chuẩn bị xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 10, đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2012.


- Xác định đúng thực trạng công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trong toàn quốc, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế và nguyên nhân; phát hiện các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn và đề ra các giải pháp để làm cơ sở cho việc hướng dẫn, chỉ đạo áp dụng thống nhất trong cả nước.


2. Đối tượng kiểm tra


- Các cơ quan thực hiện Thông tư liên tịch số 10: Sở Tư pháp, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, Cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội.


- Một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Cán bộ Trại tạm giam, Nhà Tạm giữ, Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư Cộng tác viên, cán bộ cơ quan tiến hành tố tụng trong quân khu và người được trợ giúp pháp lý ở địa phương.


3. Nội dung và phương pháp kiểm tra


3.1. Nội dung


Kiểm tra kết quả của một số hoạt động phối hợp cụ thể:


- Việc ban hành Kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện Kế hoạch; kiện toàn tổ chức của các Hội đồng phối hợp liên ngành cấp tỉnh và duy trì hoạt đọng của Hội đồng; hoạt động và vai trò của Chủ tịch Hội đồng, hoạt động của ngành thành viên Hội đồng và vai trò của từng thành viên Hội đồng.


- Kết quả thực hiện các hoạt động phối hợp quy định tại Thông tư liên tịch số 10, bao gồm:


+ Kiểm tra trách nhiệm của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc cung cấp Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, Mẫu đơn đề nghị trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật và các tài liệu pháp luật có liên quan về trợ giúp pháp lý và phổ biến các quy định về trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu; danh sách Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên; sự phù hợp của nội dung các thông tin trong bảng thông tin với những đối tượng tiếp cận.


+ Kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc niêm yết Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, đặt Hộp tin trợ giúp pháp lý; phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông và hướng dẫn về trợ giúp pháp lý; giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo và các đương sự khác biết về quyền được trợ giúp pháp lý và hướng dẫn họ tiếp cận các thông tin về trợ giúp pháp lý; cấp quyết định, bản án của Tòa án; việc lập biên bản việc giải thích; cấp, thu hồi giấy chứng nhận tham gia tố tụng; cử cán bộ làm cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý; phối hợp và phản hồi thông tin về giám sát chất lượng tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên.


- Kết quả thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua các hình thức tham gia tố tụng bao gồm: số lượng (vụ việc, đối tượng), chất lượng vụ việc có người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia; sự tham gia tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên; thống kê vụ việc tham gia tố tụng; hình thức và kết quả phản hồi về chất lượng tham gia tố tụng từ cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng.


- Việc dự toán, kinh phí bảo đảm hoạt động phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố tụng tại các địa phương.


3.2. Phương pháp kiểm tra


- Làm việc trực tiếp với các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp liên ngành, Tổ giúp việc cho Hội đồng, cơ quan thường trực của Hội đồng, trực tiếp nắm bắt các giải pháp địa phương đã triển khai để giải quyết khó khăn, vướng mắc.


- Nghe ý kiến phản ánh về những vấn đề có liên quan của một số thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành.


- Trực tiếp xem xét một số hồ sơ vụ việc có Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng.


- Trực tiếp kiểm tra các địa điểm niêm yết Bảng thông tin trợ giúp pháp lý, Hộp tin trợ giúp pháp lý ở một số cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; nghe phản hồi về tác dụng của bảng thông tin.


- Phỏng vấn một số Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán về việc giải thích quyền và nghĩa vụ của người bị bắt, bị can, bị cáo; có giải thích quyền được trợ giúp pháp lý hay không? Có chuyển đơn trợ giúp pháp lý, thông báo lịch xét hỏi, lịch xét xử hay không? Trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên, người bị tạm giữ, tạm giam, người được trợ giúp pháp lý ở cấp tỉnh, huyện về chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp; các cản trở, khó khăn trong việc tham gia tố tụng.


Thông qua chuyến công tác của Đoàn kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở trung ương, nhận thức của các thành viên liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại các địa phương đã có chuyển biến tích cực. Khó khăn vướng, mắc trong quá trình phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trong các vụ việc tham gia tố tụng đã phần nào được giải quyết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ có báo cáo gửi Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà thực trạng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý ở địa phương gặp phải. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý nói chung, chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng nói riêng nhằm bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là nhóm người yếu thế thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật./.

Thu phong
 

Người được TGPL

Thủ tục TGPL

Hỏi đáp pháp luật

Gửi tin bài

Quảng cáo phai 3

Quảng cáo phải 1

Quảng cáo phải 2