Quảng cáo trai 8

Quảng cáo trái 5

Quảng cáo trái 1

Quảng cáo trái 7

Quảng cáo trái 6

Quảng cáo trái 3

Tin điều hành

Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý tích cực đóng góp ý kiến, gửi tin bài và cung cấp các thông tin cho Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam

Thứ tư, 20/07/2011 - 12:00 AM

Trong thời gian qua Cục Trợ giúp pháp lý đã tiến hành nâng cấp, đổi mới về nội dung và hình thức Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam nhằm tăng tốc độ truy cập và tạo sự thuận tiện cho người truy cập. Kể từ ngày 15/7/2011, địa chỉ của Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam sẽ được đổi thành http://tgpl.gov.vn (địa chỉ cũ là: http://nlaa.gov.vn).

 

Để Trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam ngày càng được hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu là một kênh thông tin quan trọng về tổ chức và hoạt động TGPL, góp phần quảng bá hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam, Cục Trợ giúp pháp lý đề nghị các Trung tâm trợ giúp pháp lý tích cực đóng góp ý kiến, gửi tin bài và cung cấp các thông tin theo mẫu kèm theo.

 

Mọi ý kiến đóng góp, tin bài, thông tin theo mẫu kèm theo đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý theo mục Gửi tin bài trên Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, hoặc theo địa chỉ hòm thư: websiteTGPL@yahoo.com. Riêng các thông tin theo mẫu kèm theo đề nghị gửi thêm theo đường công văn trước ngày 15/8/2011. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 04.37334309  (máy lẻ 130, gặp đồng chí Nguyễn Thị Loan).

 

Thông tin về tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý

Tên Trung tâm:

Số quyết định thành lập:

Ngày thành lập:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Thư Điện tử:

Danh sách cán bộ, viên chức của Trung Tâm:

Stt

Họ và tên

Chức vụ/Ngạch viên chức

Số điện thoại

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách các Chi nhánh của Trung tâm

Stt

Tên chi nhánh

Ngày thành lập

Địa chỉ

Điện thoại/ Fax/Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách Câu lạc bộ TGPL

Stt

Tên câu lạc bộ

Ngày thành lập

Điện thoại

Địa chỉ liên lạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách các tổ chức tham gia TGPL

Stt

Tên tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại/ Fax/Email

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách cộng tác viên tham gia TGPL

Stt

Họ và tên

Nơi cộng tác

Điện thoại/Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được TGPL

Thủ tục TGPL

Hỏi đáp pháp luật

Gửi tin bài

Quảng cáo phai 3

Quảng cáo phải 1

Quảng cáo phải 2