Văn bản pháp luật VBPL liên quan

4. Văn kiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 (Trích).

Thứ hai, 27/06/2011 - 12:00 AM

Tải về

4. VĂN KIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006-2010

(Trích )


11. Chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo

 

11.1. Mục đích: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo, góp phần bảo đảm công lý và công bằng cho người nghèo trong việc tiếp cận với pháp luật; nâng cao hiểu biết pháp luật cho người nghèo để họ thực hiện pháp luật cho người nghèo để họ thực hiện pháp luật, tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, thực hiện dân chủ ở cơ sở.

 

11.2. Đối tượng, phạm vi: Người nghèo trong cả nước, đặc biệt là người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

 

11.3. Cơ quan quản lý: Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan.

 

11.4. Cơ quan thực hiện: Tổ chức trợ giúp pháp lý các cấp.

 

11.5. Nội dung:

 

- Triển khai đa dạng các phương thức trợ giúp pháp lý tại cơ sở nhằm hỗ trợ pháp lý tại chỗ cho người nghèo: hình thành các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động và các hình thức trợ giúp pháp lý tại cơ sở do cán bộ tư pháp xã và Tổ viên tổ hoà giải, trưởng thôn, già làng, trưởng bản thực hiện để tư vấn pháp luật và giải quyết vụ việc đơn giản tại cộng đồng.

 

-Thực hiện rộng rãi các chương trình tư vấn, giải đáp pháp luật trên báo, đài phát thanh, truyền hình, loa phát thanh xã, thu băng casset…

 

- Tư vấn, hướng dẫn pháp luật giúp người nghèo thực hiện quyền, nghĩa vụ; tham gia đại diện, bào chữa trong hoạt động tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và kiến nghị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người nghèo.

 

- Khẩn trương triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý để người nghèo được tiếp cận tốt hơn dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí: ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trợ giúp pháp lý; kiện toàn hệ thống tổ chức, cán bộ trợ giúp pháp lý (đặc biệt là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý) từ Trung ương đến cơ sở và đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở.

 

- Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên trợ giúp pháp lý ở địa phương để nâng cao chất lượng và hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo ở địa phương.- Phát hành và cung cấp miễn phí tờ gấp pháp luật, cẩm nang pháp luật và các tài liệu pháp luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; các lĩnh vực liên quan đến đời sống thường ngày của người dân, chú trọng các quy định pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người nghèo, các ưu đãi của Nhà nước nhằm giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo.

 

11.6. Cơ chế thực hiện:

 

- Bộ Tư pháp phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể việc thực hiện chính sách.

- Các Trung tâm trợ giúp pháp lý cấp tỉnh và các Chi nhánh của Trung tâm trực tiếp triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cụ thể.

 

11.7. Thời gian thực hiện: Từ 2006-2010.

 

11.8. Kết quả dự kiến: 98% người nghèo có nhu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý miễn phí.

 

11.9. Nhu cầu vốn: Tổng nguồn vốn là 165 tỷ đồng, trong đó, NSTW là 25 tỷ đồng, NSĐP là 40 tỷ đồng, huy động quốc tế là 100 tỷ đồng.
 

Người được TGPL

Thủ tục TGPL

Hỏi đáp pháp luật

Gửi tin bài

Quảng cáo phai 3

Quảng cáo phải 1

Quảng cáo phải 2